X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ترجمه ی ساده ی کامل قرآن کریم
  ترجمه ی ساده ی کامل قرآن کریم
مترجم آقای ناصر مکارم شیرازی
چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1387
سورة الواقعة

 

سورة الواقعة

 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) واقع شود، (1)

هیچ کس نمی‏تواند آن را انکار کند! (2)

(این واقعه) گروهی را پایین می‏آورد و گروهی را بالا می‏برد! (3)

در آن هنگام که زمین بشدت به لرزه درمی‏آید، (4)

و کوه‏ها در هم کوبیده می‏شود، (5)

و بصورت غبار پراکنده درمی‏آید، (6)

و شما سه گروه خواهید بود! (7)

(نخست) سعادتمندان و خجستگان (هستند); چه سعادتمندان و خجستگانی! (8)

گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانی! (9)

و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامند، (10)

آنها مقربانند! (11)

در باغهای پرنعمت بهشت (جای دارند)! (12)

گروه زیادی (از آنها) از امتهای نخستینند، (13)

و اندکی از امت آخرین! (14)

آنها ( مقربان) بر تختهایی که صف‏کشیده و به هم پیوسته است قراردارند، (15)

در حالی که بر آن تکیه زده و رو به روی یکدیگرند! (16)

نوجوانانی جاودان (در شکوه و طراوت) پیوسته گرداگرد آنان می‏گردند، (17)

با قدحها و کوزه‏ها و جامهایی از نهرهای جاری بهشتی (و شراب طهور)! (18)

اما شرابی که از آن درد سر نمی‏گیرند و نه مست می‏شوند! (19)

و میوه‏هایی از هر نوع که انتخاب کنند، (20)

و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند! (21)

و همسرانی از حور العین دارند، (22)

همچون مروارید در صدف پنهان! (23)

اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام می‏دادند! (24)

در آن (باغهای بهشتی) نه لغو و بیهوده‏ای می‏شنوند نه سخنان گناه آلود; (25)

تنها چیزی که می‏شنوند «سلام‏» است «سلام‏»! (26)

و اصحاب یمین و خجستگان، چه اصحاب یمین و خجستگانی! (27)

آنها در سایه درختان «سدر» بی‏خار قرار دارند، (28)

و در سایه درخت «طلح‏» پربرگ ( درختی خوشرنگ و خوشبو)، (29)

و سایه کشیده و گسترده، (30)

و در کنار آبشارها، (31)

و میوه‏های فراوان، (32)

که هرگز قطع و ممنوع نمی‏شود، (33)

و همسرانی بلندمرتبه! (34)

ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم، (35)

و همه را دوشیزه قرار دادیم، (36)

زنانی که تنها به همسرشان عشق می‏ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند! (37)

اینها همه برای اصحاب یمین است، (38)

که گروهی از امتهای نخستینند،(39)

و گروهی از امتهای آخرین! (40)

و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی (که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می‏شود)! (41)

آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند، (42)

و در سایه دودهای متراکم و آتشزا! (43)

سایه‏ای که نه خنک است و نه آرامبخش! (44)

آنها پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند، (45)

و بر گناهان بزرگ اصرار می‏ورزیدند، (46)

و می‏گفتند: «هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟! (47)

یا نیاکان نخستین ما (برانگیخته می‏شوند)؟!» (48)

بگو: «اولین و آخرین، (49)

همگی در موعد روز معینی گردآوری می‏شوند، (50)

سپس شما ای گمراهان تکذیب‏کننده! (51)

قطعا از درخت زقوم می‏خورید، (52)

و شکمها را از آن پر می‏کنید، (53)

و روی آن از آب سوزان می‏نوشید، (54)

و همچون شتران مبتلا به بیماری عطش، از آن می‏آشامید! (55)

این است وسیله پذیرایی از آنها در قیامت! (56)

»ما شما را آفریدیم; پس چرا (آفرینش مجدد را) تصدیق نمی‏کنید؟! (57)

آیا از نطفه‏ای که در رحم می‏ریزید آگاهید؟! (58)

آیا شما آن را (در دوران جنینی) آفرینش (پی در پی) می‏دهید یا ما آفریدگاریم؟! (59)

ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم; و هرگز کسی بر ما پیشی نمی‏گیرد! (60)

تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی‏دانید آفرینش تازه‏ای بخشیم! (61)

شما عالم نخستین را دانستید; چگونه متذکر نمی‏شوید (که جهانی بعد از آن است)؟! (62)

آیا هیچ درباره آنچه کشت می‏کنید اندیشیده‏اید؟! (63)

آیا شما آن را می‏رویانید یا ما می‏رویانیم؟! (64)

هرگاه بخواهیم آن را مبدل به کاه در هم کوبیده می‏کنیم که تعجب کنید! (65)

(بگونه‏ای که بگویید:) براستی ما زیان کرده‏ایم، (66)

بلکه ما بکلی محرومیم! (67)

آیا به آبی که می‏نوشید اندیشیده‏اید؟! (68)

آیا شما آن را از ابر نازل کرده‏اید یا ما نازل می‏کنیم؟! (69)

هرگاه بخواهیم، این آب گوارا را تلخ و شور قرار می‏دهیم; پس چرا شکر نمی‏کنید؟! (70)

آیا درباره آتشی که می‏افروزید فکر کرده‏اید؟! (71)

آیا شما درخت آن را آفریده‏اید یا ما آفریده‏ایم؟! (72)

ما آن را وسیله یادآوری (برای همگان)و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده‏ایم! (73)

حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را پاک و منزه بشمار)! (74)

سوگند به جایگاه ستارگان (و محل طلوع و غروب آنها)! (75)

و این سوگندی است بسیار بزرگ، اگر بدانید! (76)

که آن، قرآن کریمی است، (77)

که در کتاب محفوظی جای دارد، (78)

و جز پاکان نمی‏توانند به آن دست زنند ( دست یابند). (79)

آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده; (80)

آیا این سخن را ( این قرآن را با اوصافی که گفته شد) سست و کوچک می‏شمرید، (81)

و به جای شکر روزیهایی که به شما داده شده آن را تکذیب می‏کنید؟! (82)

پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می‏رسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید)؟! (83)

و شما در این حال نظاره می‏کنید (و کاری از دستتان ساخته نیست); (84)

و ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمی‏بینید! (85)

اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی‏شوید، (86)

پس آن (روح) را بازگردانید اگر راست می‏گویید! (87)

پس اگر او از مقربان باشد، (88)

در روح و ریحان و بهشت پرنعمت است! (89)

اما اگر از اصحاب یمین باشد، (90)

(به او گفته می‏شود:) سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند! (91)

اما اگر او از تکذیب‏کنندگان گمراه باشد، (92)

با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می‏شوید! (93)

و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است، (94)

این مطلب حق و یقین است! (95)

پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را منزه بشمار)! (96)

 


عناوین یادداشت
این صفحه را صفحه ی خانگی خود کنید
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 1027874